Lesreglement NBF Tennis

Lesreglement NBF Tennis
 • Een lesuur duurt 50 minuten, een les ½ uur duurt 25 minuten.
 • Een lessen serie omvat 18 lessen in de zomer en 16 in de winter
 • Les gaat altijd door tenzij door de leraar is aangegeven van niet
 • Voor de buiten lessen geldt de regenregeling: bij regen worden er in de zomer- en in de winterperiode 2 lessen ingehaald.
 • Privé lessen worden te allen tijde ingehaald.
 • Een lidmaatschap van TVO is verplicht om te kunnen lessen bij NBF Tennis. Met uitzondering van de cursus Maak Kennis Met Tennis of Maak Kennis Met Padel.
 • Trainer behoud het recht om zijn inhaal lessen zelf te plannen. Dit moet hij een minimaal een week van te voren aangeven. Tenzij anders is overeen gekomen.
 • Indien een cursist een les mist door eigen toedoen kan deze niet worden ingehaald. Wel zal worden getracht de cursist de les(sen) in te laten halen in andere lesgroepen indien daar ruimte voor is.
 • NBF Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 • Eventuele clubkortingen gelden voor leden die lid zijn voor 1 april van dat jaar.
 • Betaling van het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan na aanvang van de eerste les
 • Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk. Tenzij er een geschikte vervanger is gevonden om de plaats in de les op te vangen.
 • Bij vragen mail: administratie@nbftennis.nl.

 

Lesreglement NBF Tennis Overzicht