Baanreglement

Baanreglement

 

TV Oud-Beijerland heeft 11 banen waarvan 4 gravel en 7 tennisroodbanen(smash court). In de winterperiode kan alleen op de tennisrood banen worden gespeeld. De winterperiode start nadat de herfstcompetitie is geëindigd (begin november) of zoveel later als het weer het toe laat en eindigt op het moment dat de competitie weer begint (eind maart). Naast de tennisbanen heeft TVO ook 4 padelbanen. Hieronder enkele regels met betrekking tot de banen, het afhangen en de verlichting:

Het betreden van de banen is alleen toegestaan na de baan te hebben afgehangen met behulp van het afhangbord.  De instructies die het  afhangbord u opgeeft, dient u op te volgen .

Introducés zijn welkom  als er ruimte is, met minimaal 1 betalend lid, pasjes verkrijgbaar aan de bar. Met een pasje heeft men recht op afhangen. De bardienst beslist aan de hand van de drukte op het park of er voldoende ruimte is voor introducés. Eenmaal in het bezit van een pasje heeft een introducé dezelfde rechten als een betalend lid. Er mogen dus geen pasjes worden verstrekt aan niet leden die willen spelen zonder een lid van TVO

Voor les en trainingen kunnen, uitsluitend o.l.v. de parktrainer, tot 17.00 uur maximaal 6 tennisbanen worden gereserveerd, daarna 3 banen. Alleen op de dinsdagavond is dit aantal beperkt tot 2 banen. Voor de padelbanen geldt dat er maximaal 2 banen gebruikt kunnen worden voor les en trainingen, op maandag, woensdag en donderdag. Op overige dagen mag er 1 baan worden gebruikt voor les en trainingen. Het aantal banen voor les en trainingen tijdens de competities wordt afgestemd en vastgelegd met de trainer.

Het geven van les en trainingen is voorbehouden aan de aan de vereniging gelieerde tennis- en padelschool. Tijdens het vrijspelen is het niet toegestaan gebruik te maken van meer dan zes ballen.

Ook jeugd mag in de avonduren afhangen. Een veel voorkomend misverstand is dat jeugdleden in de avonduren niet mogen afhangen en spelen. We maken geen onderscheid in speeltijden voor jeugd en senioren

Na het spelen moeten de gravelbanen worden geveegd. De tennisroodbanen hoeven niet te worden geveegd. Bij nat weer is het voor de banen beter om niet te vegen.

Tijdens evenementen blijft minimaal 1 baan beschikbaar voor vrij tennis. Hierop kan worden afgeweken tijdens open toernooien en competities en evenementen. Dit uitsluitend na instructie van de toernooi- of competitieleiding. Wanneer er geen baan is om vrij te spelen zal dit bekend worden gemaakt op de website.

De verlichting gaat om 23.00 uur automatisch uit, graag voor die tijd vegen Indien je als laatste de baan verlaat dient u direct de verlichting uit te schakelen. De verlichting is een enorme kostenpost op de begroting van de vereniging. Probeer kosten te besparen! Bezet daarom eerst alle verlichte banen, schakel dan pas het licht aan op de andere banen.

Draag de juiste schoenen, speciaal voor tennisbanen. Gedraag je sportief, neem de juiste waarde en normen in acht en respecteer elkaar.

Vloeken en schelden, met rackets gooien of op de netten slaan is onsportief en wordt niet getolereerd.

Algemeen Overzicht