Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar van TVO loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen voor het volgende jaar moet uiterlijk 1 december worden gedaan via onderstaande link:  

Opzeggen lidmaatschap

De opzegging wordt door de ledenadministratie per mail bevestigd. Ontvangt u geen bevestiging, neem dan contact op met de ledenadministratie. Dit kan per mail: leden@tvoudbeijerland.nl

Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.

Indien uw opzegging te laat door TVO ontvangen wordt zal deze dus pas een jaar later ingaan en zal er aan de financiële verplichtingen voor het lopende seizoen voldaan moeten worden.

Een e-mail verstuurd vóór 1 december die niet bevestigd is door de ledenadministratie is géén geldige opzegging!

Algemeen Overzicht