In memoriam - Piet de Waal

Afgelopen vrijdag heeft ons het verdrietige nieuws bereikt dat Piet de Waal op 90 jarige leeftijd is overleden.

Piet was lid (bijna) vanaf het eerste uur én erelid van onze vereniging. Al die jaren heeft Piet zich in verschillende commissies ingezet voor onze vereniging. De organisatie van het open toernooi, vroeger het Hoeksche Waard toernooi, heeft hij jarenlang, samen met zijn vrouw Elly op zich genomen.

Daarnaast heeft hij lange tijd het klusteam op de woensdag aangestuurd en begeleid. Naast zijn vrijwilligerswerk op tennisgebied heeft hij ook een lange tijd de TVO bridge club georganiseerd. Zelfs in zijn laatste maanden, hield hij de Clubapp, het afhangen en het reilen en zeilen van de vereniging nauwlettend in de gaten.

Zijn positief kritische houding was kenmerkend voor hem. We verliezen met Piet een lid met een groot clubhart die belangstelling had voor de vereniging en haar leden.

Wij wensen zijn vrouw Elly, dochters Marianne en Anita en verdere familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

Downloads:

Nieuws Overzicht