Samenvatting en opvolging ALV 11 april 2023

Op 11 april 2023 heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. We waren blij met de hoge opkomst. Die avond is er een aantal onderwerpen besproken, die we met alle leden willen delen.

Aanleg padelbaan 5 en 6
Tijdens de vergadering is met een grote meerderheid van stemmen het voorstel van het bestuur aangenomen om nog twee padelbanen aan te leggen bij TVO. In totaal beschikken we als vereniging dan over 6 padelbanen. Als bestuur zullen we nu het offertetraject afronden en de mogelijkheden voor financiering verder onderzoeken. Afhankelijk van de levertijden, hopen we dit jaar nog de twee banen te kunnen realiseren. Deze verplichting kunnen we echter alleen aangaan als er minimaal één bestuurslid is benoemd, tijdens een nog uit te schrijven Algemene Ledenvergadering.

Contributieverhoging
Als bestuur hebben we in de stukken van de Algemene Ledenvergadering een voorstel gedaan om de contributie dit jaar niet te verhogen. Bij het bespreken van dit voorstel, kwam een tegenvoorstel van één van de aanwezige leden om de contributie dit jaar te verhogen met € 10,-- voor volwassenen en voor de jeugdlidmaatschappen dit naar rato toe te passen. Dit voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen door de aanwezige leden. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 is de contributie voor volwassen leden dan € 192,50.

Zoals iedereen weet, zijn de facturen voor lidmaatschap al in januari verzonden. Dit houdt in dat er een aanvullende factuur van € 10,-- wordt verzonden. Samen met de ledenadministratie zullen we kijken of deze € 10,-- ook geïncasseerd gaat worden met het tweede termijn van de contributie eind april. Als dit niet mogelijk is, zal dit bedrag in mei worden geïncasseerd. De personen die geen automatische incasso hebben afgegeven, worden gevraagd het bedrag, na ontvangst van de factuur, over te maken naar TVO. De nieuwe contributiebedragen voor 2023 zijn:

Volwassenen     € 192,50

tm 17jaar           € 115,50

Student              € 115,50

tm 13 jaar          €   97,50

tm 9 jaar            €   77,00

tm 7 jaar            €   61,00

Afhangen tennis- en padelbanen
Het afhangen van tennis en padelbanen blijkt niet voor iedereen prettig te werken. Het komt met regelmaat voor dat een baan is afgehangen en bij aankomst op het park blijkt dat de leden die hadden afgehangen niet gekomen zijn. Dit levert frustratie op bij de overige leden. Dit begrijpen we goed. Naast dat we iedereen willen vragen te letten op zijn/haar afhanggedrag, zullen we de opties die zijn aangedragen tijdens de vergadering, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een email kort voor de afhangtijd, onderzoeken en de uitkomsten op een later moment met jullie delen.

QR code voor tennis whatsapp groepen
Een ander idee is om, net als voor padel, een aantal tennis whatsapp groepen te maken. Leden kunnen zich door het scannen van een QR code aanmelden voor een tennisgroep en zo andere leden benaderen om te gaan tennissen. Op deze manier kunnen (nieuwe) leden makkelijker aansluiting vinden met andere leden. Geen aansluiting kunnen vinden, is één van de meest voorkomende redenen waarom leden het lidmaatschap bij onze vereniging opzeggen. We zijn hier gelijk mee aan de slag gegaan en hebben om te beginnen twee Whatsapp groepen gemaakt, namelijk tennis niveau 6 en 7 en tennis niveau 8 en 9. Vind je het leuk om met andere leden af te spreken? Meld je dan aan via de QR codes en regel zelf je tennis date!

 1087_qr_tennisgroep_niveau_6_en_7_1.jpg  1088_qr_code_tennisgroep_niveau_8_en_9_1.jpg

Vragen
Zijn er nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze mail? Neem gerust contact op via emailadres: secretaris@tvoudbeijerland.nl

Met sportieve groet,
Wim Edel en Gitty Klok

Nieuws Overzicht