Aanleveren van foto's

Pasfoto's

Naast de fysieke pasfoto kan een pasfoto ook digitaal aangeleverd worden.

Voorwaarden

Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:

  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazenHet dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Bestaande leden kunnen indien gewenst een nieuwe pasfoto inleveren voor de spelerspas voor het daarop volgende tennisjaar.

Foto's kunnen worden gemaild naar leden@tvoudbeijerland.nl. Vermeld wel duidelijk je naam en eventueel je bondsnummer in het mailtje.
    

Algemeen Overzicht