Reglement bij over-inschrijving

TVO heeft als doel zo veel mogelijk leden deel te kunnen laten nemen aan de verschillende competities. De regels treden in werking op het moment dat er over-inschrijving plaatsvindt en er dus te weinig baancapaciteit is ten opzichte van het aantal ingeschreven padelteams. De berekening van de baancapaciteit wordt gedaan op basis van de richtlijnen van de KNLTB.

 

Padel voor- en najaarscompetitie

De VCL maakt na de sluitingsdatum een eerste indeling van de teams, op basis van de voorkeuren die zijn aangegeven. Als blijkt dat er te veel teams op een speeldag/avond zijn, zal de VCL contact opnemen met de betreffende captains om te bespreken of er ook op een andere dag gespeeld kan worden. Als dat niet mogelijk blijkt dan zijn de volgende regels van toepassing.

 

  1. Indien individuele leden zich op meerdere dagen hebben ingeschreven, dan wordt de 2e of 3e inschrijving van dat lid of team op de reservelijst geplaatst. Op deze manier is er ruimte voor zo veel mogelijk verschillende leden.
  2. Als er dan nog te veel inschrijvingen zijn, zal er geloot worden. Dit wordt gezamenlijk gedaan door de VCL en een bestuurslid.
  3. Leden/teams die in de voorgaande editie niet geplaatst zijn doordat zij zijn uitgeloot, hebben voorrang bij de volgende editie. Dus uitgeloot in het voorjaar, dan eerste recht op deelname in najaar en vice versa. 
  4. Leden/teams die uitgeloot zijn, zijn alleen in de volgende editie na de uitloting, verzekerd van deelname aan de competitie op een betreffende speeldag/avond. Hierna doen zij dus weer gewoon mee met loting indien van toepassing.

 

Padel Triple Double competitie

Triple Double wordt gezien als separate competitie en hierop zijn de volgende regels van toepassing bij over-inschrijving:

 

  1. Indien individuele leden zich in meerdere teams hebben ingeschreven, dan wordt de 2e of 3e inschrijving van dat lid op de reservelijst geplaatst. Op deze manier is er ruimte voor zo veel mogelijk verschillende leden.
  2. Als er dan nog te veel inschrijvingen zijn, zal er geloot worden. Dit wordt gezamenlijk gedaan door de VCL en een bestuurslid.
  3. Leden/teams die in het voorgaande jaar niet geplaatst zijn doordat zij zijn uitgeloot, hebben voorrang bij de volgende editie.
  4. Leden/teams die uitgeloot zijn, zijn alleen in de volgende editie na de uitloting, verzekerd van deelname aan de competitie op een betreffende speeldag/avond. Hierna doen zij dus weer gewoon mee met loting indien van toepassing.

 

Deze nieuwe regels worden toegepast vanaf de padel najaarscompetitie 2021.

Padel Overzicht