Inschrijving Voorjaarscompetitie 2019

Beste competitiespeler,

Vanaf nu bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor de tennis Voorjaarscompetitie 2019.

Let op, de KNLTB heeft enkele wijzigingen doorgevoerd m.b.t. het aantal competitievormen:

Voorjaarscompetitie 2019

Uitleg van de KNLTB over de vermindering van het aantal competitiesoorten:

De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:

  • Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn
  • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden

Hierdoor is een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.

Voordelen voor jou!

Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod voor jou gaat betekenen. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

  • Minder niveauverschillen zijn binnen de poules;
  • Kortere reisafstanden;
  • Meer variatie in tegenstanders.

Stuur het inschrijfformulier vóór 31 december 2018 naar teams@tvoudbeijerland.nl 

Met vriendelijke groet,

Teamcommissie TVO

Downloads:

Competitie_senioren Overzicht