Selectietennis TV Oud-Beijerland

Selectietennis

De groep enthousiaste, actieve jeugdspelers binnen de vereniging is sterk aanwezig. Om de prestatieve spelers, die meer uit hun sport willen halen, de gelegenheid te bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen, werkt TVO samen met de hoofdtrainer het selectie-plan uit. Hierin wordt de prestatieve tennisjeugd de mogelijkheid geboden het gehele jaar zijn of haar favoriete sport uit te oefenen. Selectie Tennis Oud-Beijerland is ervoor om de groep prestatieve tennisjeugd te stimuleren en zich binnen de mogelijkheden optimaal te kunnen ontwikkelen.

Daarnaast willen wij als vereniging ons binnen de regio Rotterdam onderscheiden als zijnde een vereniging met een gezonde balans tussen recreatief-en prestatief tennis. Voor vragen en opmerkingen stuurt u een e-mail aan: tvoselectie@tvoudbeijerland.nl

Het selectiebeleid

Het selectieprogramma wordt aangeboden aan leden van TVO van 10 t/m 21 jaar, die de kwaliteit en de ambitie hebben om op 18-jarige leeftijd in categorie 4 te spelen of het talent om dit in ieder geval voor de 20-jarige leeftijd te bereiken. Er worden maximaal 32 kinderen toegelaten voor het selectieprogramma. Met ingang van selectiejaar 2017/2018 wordt de grens van 21 jaar verlaagd naar 18 jaar.

Selectieleden boven de 21 jaar, kunnen de subsidie ontvangen als ze bijvoorbeeld conditietrainingen verzorgen voor de hele selectiegroep, of de warming up voor hun rekening nemen voor de thuiswedstrijden van de voorjaarscompetitie. Als ze aan de voorwaarden voldoen en er ruimte is in bestaande groepen, kunnen ze in ieder geval meetrainen voor het voordelige trainingstarief met de selectie. De trainer neemt hierover het besluit.

 • Het selectieprogramma bestaat uit groepen van 6 tot 8 personen met 2 trainingen van 90 minuten per les. Dit gedurende 37 weken per jaar.
 • TVO stelt per selectielid een subsidie beschikbaar. Elk jaar wordt het subsidiebedrag per lid door het bestuur vastgesteld.
 • Daarnaast worden de selectietrainingen tegen een voordeliger tarief aangeboden dan de reguliere lesprijzen van de tennisschool.
 • Het streven is dat selectiespelers rond hun 15e jaar in categorie 6 spelen. Twee keer per jaar is er een ‘officieel’ contactmoment met de trainer. In december zullen de doelen tijdens de les met de speler worden bepaald voor het tennisseizoen en de verbeterpunten besproken. In april zal er schriftelijk een evaluatie plaatsvinden. In juni worden de gesprekken gepland. Als de evaluatie van april reden is voor een persoonlijk gesprek zal de trainer hierover contact opnemen. Het is aan de trainer om te beoordelen welke selectiespeler in aanmerking komt voor het selectieprogramma in het volgende jaar.
 • Als de trainer leerlingen heeft, die hij het selectieprogramma aan wil bieden, dan bespreekt hij dit met het bestuurslid jeugd.

Een speler moet wel aan een aantal eisen voldoen:

 • 85% van de trainingen aanwezig
 • 5 single toernooien spelen per jaar (eventueel in overleg met de trainer uit te zoeken bij het stellen van de doelen)
 • Verplicht om toernooien (senior of junior toernooien) te spelen in de kleding van de selectie
 • Het spelen van het eigen jeugd- en/of seniorentoernooi bij TVO
 • Enthousiasme. Inzet op de training/wedstrijd, een correcte houding t.o.v. de trainer, correctiegevoeligheid en zelfwerkzaamheid zijn een vereiste
 • De selectieleden zijn een visitekaartje van TVO en gedragen zich daar dan ook naar.
 • Beschikbaar zijn voor de landelijke voorjaarscompetitie, uitkomende in een team dat door de trainer in overleg met de jeugd/selectiecommissie wordt samengesteld.
 • Selectieleden spelen in de voorjaarscompetitie op zondag
 • Bereid zijn om te helpen (minimaal 3 x) wanneer dit wordt gevraagd bij lagere selectiegroepen, racketwissels, sportdagen, etc.

Als een selectielid niet aan deze voorwaarden voldoet, zal de trainer dit bespreken in het gesprek van juni. In dit gesprek wordt tevens gevraagd of een lid van de selectie deel wil nemen aan het nieuwe selectiejaar. De indeling van de trainingsgroepen zal voor de zomervakantie worden gemaakt en gecommuniceerd.

Het niet voldoen aan de voorwaarden, heeft consequenties voor de subsidie in het volgende subsidiejaar, mits er wel aan het niveau wordt voldaan. Heeft een speler bijvoorbeeld geen 5 single toernooien gespeeld, zal de subsidie van TVO worden gehalveerd of bij meerdere nalatingen komen te vervallen voor het komende selectiejaar. Het bestuur zal hierover een besluit nemen, nadat dit door de jeugd/selectiecommissie wordt voorgelegd.

Na het opheffen van de selectiecommissie is het selectiebeleid onder gebracht bij de jeugdcommissie / bestuurslid jeugd.

 

CWW Paginas overzicht