Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar van TVO loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen dient 4 weken vóór 1 januari te gebeuren en bij voorkeur via de e-mail op Schriftelijk mag ook, voor het adres van de ledenadministratie zie onder Algemene info/Contact.

De opzegging zal bevestigd worden via de e-mail (doorgaans binnen 1 werkweek). Is er schriftelijk opgezegd en heeft het lid geen e-mailadres dan wordt via een brief bevestigd.

Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.

Ontvangt u geen bevestiging neem dan contact op met de ledenadministratie. Dit kan eventueel per email via .

Indien uw opzegging te laat door TVO ontvangen wordt zal deze dus pas een jaar later ingaan en zal er aan de financiële verplichtingen voor het lopende seizoen voldaan moeten worden.

Een e-mail verstuurd vóór 1 januari die niet bevestigd is door de ledenadministratie is géén geldige opzegging!


Ogenblik a.u.b. ...